در دنیای امروز ارتباطات یکی از عوامل مهم جهت موفقیت افراد می باشد و مهم ترین اصل در ارتباطات، شناسایی مدل رفتاری و تیپ شخصیتی طرف مقابل است که بعد از کسب این مهارت بیشترین تاثیر گذاری را روی افراد خواهید داشت که طبیعتا روابط بهتری با همسر، فرزندان، کارمندان، دوستان، بخصوص مدیران و مذاکره کنندگان جهت متقاعد سازی دیگران خواهید داشت.

سرفصل ها

 • تفاوت شخصیت شناسی و رفتار شناسی
 • عوامل مهم در تاثیر گذاری روی دیگران
 • تعریف رفتار و شخصیت
 • آشنایی با مدل های رفتاری
 • چگونه روی همه مدل های رفتاری تاثیر گذار باشیم؟
 • با انواع مدل های رفتاری چگونه مذاکره کنیم؟
 • برای هر مدل رفتاری چه کسب و کاری مناسب است؟
 • چگونه تبدیل به مدل رفتاری که میخواهیم شویم؟

اهداف کارگاه

 • شناسایی انواع مدل های رفتاری
 • انجام تست دیسک با قیمت 120 هزار تومان که به صورت رایگان انجام می شود
 • راهکار برای بهبود شخصیت و رفتار شرکت کنندگان
 •  پیشنهاد بهترین شغل برای هر کدام از مدل های رفتاری
 • راه های تضمینی جهت نفوذ و تاثیر گذاری بر روی تمامی مدل های رفتاری
پخش ویدیو
آموزش دیسک