آمارها نشان میدهد که فقط ۴٪ از مردم هر جامعه به موفقیت مالی دست پیدا میکنند

با ما جزء 4 درصد افراد موفق جامعه باشید

افزایش مهارت های مالی

همایش رایگان
0
فنجان قهوه
0
مشاوره موفق
0
لبنخد رضایت
0
سمینار موفقیت
logo_4darsad

طبق اصل پارتو 20 درصد افراد هر جامعه ای وضعیت مناسب تری نسبت به ۸۰ درصد دیگر آن جامعه دارند. حال اگر یک بار دیگر اصل پارتو را روی خودش اجرا کنید به عدد ۴٪ میرسید. یعنی کسانی که در هر حرفه و تخصصی بهترین و جز ۴٪ آن حرفه هستند و رسالت ما بر این اصل استوار است که با حمایت و هدایت شما عزیزان شما را به لحاظ هوش مالی و تصمیم های اقتصادی از هر نقطه ای که هستید تبدیل به 4٪ سرمایه گذار موفق ایران کنیم تا در قدم اول به استقلال مالی برسید و سپس این مسیر را به دیگران آموزش بدهید.

ضمانت بازگشت وجه در صورت عدم رضایت از دوره ها

شخصیت شناسی دیسک

کارگاه رایگان شخصیت شناسی و ارتباط موثر

استقلال_مالی

کارگاه رایگان استقلال مالی و روانشناسی پول

مقالات و اخبار مهم