کارگاه 1 روزه جذب پول

مبنای این کارگاه آموزشی، مالی درمانی و شناخت خطاهای پولی در زندگی روزمره شما می باشد.این کارگاه آموزشی شما را ثروتمند نمیکند، فقط سعی دارد شما را در تصمیمات مالی زندگیتان موفق تر کند تا در زمان صحیح و از کار درست به درآمد برسید و در قدم آخر سرمایه گذاری درست انجام دهید و نهایتا به درآمد پایدار برسید.

سرفصل ها

 • ایجاد رفتار های صحیح در خصوص پول
 • ایجاد فرصت های پولساز با کمک دسته چک جادویی
 • ارائه راه هایی در خصوص افزایش درآمد
 • آموزش سرمایه گذاری حرفه ای
 • مهارت های بودجه بندی و برنامه ریزی
 • شناسایی و اصلاح پیشنویس های مالی (باور های مالی)
 • راهکار های عملی در خصوص رسیدن به استقلال مالی

آخر همین هفته در طالقانی کرج

مسعود وصالان

اهداف کارگاه

 • خداحافظی با (عدم موجودی) در رسید بانکی
 • رسیدن به درآمد پایدار 
 •  آگاهانه تصمیم گرفتن
 • شناسایی لایه های مختلف پس اندا
 • آشنایی با اصول راه اندازی کسب و کار
 • شناسایی فرصت های مناسب جهت خلق ثروت
 • برنامه ریزی مالی و مدیریت درآمد و هزینه