وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
2450000

در این دوره آموزشی که در قالب 6 قدم استقلال مالی طراحی شده است، خواهید آموخت که چطور شرایط اقتصادی موجود را تجزیه و تحلیل کنید و در نگاه بعد چگونه کسب و کار راه اندازی نمود و یا تحت چه شرایطی میتوان کسب و کار خودتان را راه اندازی کنید و به استقلال مالی برسید