توضیحات پکیج جامع بورس ایران:

برای دستیابی

سرفصل ها

  • اقدام به معامله گری و خرید فروش سهام در بازار بورس ایران
  • آماده سازی ذهن برای دریافت

دوشنبه ها از 99/12/01 با قیمت 18000000 ریال

شنبه ها از 99/12/25 در کرج با قیمت 18000000 ریال 

اهداف دوره

  • اقدام به معامله گری و خرید فروش سهام در بازار بورس ایران
  • آماده سازی ذهن برای دریافت مسائل تحلیلی در دوره های بعدی

جزئیات دوره

این دوره 24 ساعت می باشد که در قالب 6 جلسه 4 ساعته به صورت حضوری و آنلاین برگزار می شود.

با قیمت 9800000 ریال