نام
محل سکونت
سن
جنسیت
وضعیت زندگی
وضعیت تحصیلی
در آمد ماهانه
در آمد ماهانه
آیا بودجه بندی ماهانه دارید؟
آیا شغل دوم دارید؟
وضیعت بدهی شما
خالص ارزش دارایی
اگر همین الان مجبور باشید یه مبلغی را هزینه کنید چقدر در حسابتان دارید؟